Profesionální přístup Garance sjednané ceny   605 421 978 Litvínov KalMont-Kalenda Jan zaluzie@kalmont.cz FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ SERVISU SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ
   Zajišťujeme   odborný   servis   většiny   používaných   typů   kování   od   renomovaných   výrobců   jako   je Roto, Maco, Winkhaus, G-U, Siegenia, KFV, Schuring, Fuhr aj.       Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že neznáte výrobce vašich oken či dveří.    Moderní   okna   a   dveře   Vám   mohou   při   správné   údržbě   sloužit   několik   desítek   let,   pokud   budete dodržovat   pravidelný   odborný   servis   včetně   seřízení   a   ošetření   kování   oken,   Okna   se   běžným používáním a vlivem povětrnostních podmínek (změna teplot, vlhkost    Kování   v   moderních   oknech   a   dveřích   by   mělo   být   dle   výrobců   oken   a   dveří   pro   správnou   funkci   1x ročně   zkontrolováno,   seřízeno   a   promazáno   vhodným   prostředkem.   Nedodržováním   těchto   zásad dochází   k   mechanickému   poškození   kování   a   tím   i   ke   zkrácení   jeho   životnosti,   ke   zhoršení   těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří.    Včasným   odhalením   a   odstraněním   drobných   a   skrytých   závad   se   vyvarujete   pozdější   finančně náročnější   opravě   nebo   výměně   dílů   kování.   Zanedbání   servisu   a   údržby   oken   a   dveří   dochází   k nadměrnému    opotřebování    kování,    snížení    bezpečnosti    oken    a    dveří,    netěsnosti    a    shoršení funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří.    V   případě   oken   starších   než   8   let   již   bývají   problémy   s   dodáním   náhradních   dílů   kování.   V   případě, že   již   potřebný   díl   není   k   dispozici,   jsme   schopni   jej   nahradit   ekvivalentním   dílem   nebo   provádíme kompletní překování novým typem kování.  Rozsah prováděných servisních prací: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování odstranění netěsnosti mezi rámem a křídlem seřízením výměna nevyhovujícího drážkového těsnění promazání kluzných částí kování seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky v případě uvolnění nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel nastavení aretační západky balkónových dveří srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování
Servis a oprava oken a dveří  - KalMont Litvínov
Profesionální přístup Garance sjednané ceny   605 421 978 Litvínov KalMont-Kalenda Jan zaluzie@kalmont.cz SERVIS OKEN A DVEŘÍ
    Zajišťujeme    odborný    servis    většiny    používaných    typů    kování    od    renomovaných výrobců jako je Roto, Maco, Winkhaus, G-U, Siegenia, KFV, Schuring, Fuhr aj.       Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že neznáte výrobce vašich oken či dveří.    Moderní   okna   a   dveře   Vám   mohou   při   správné   údržbě   sloužit   několik   desítek   let,   pokud budete   dodržovat   pravidelný   odborný   servis   včetně   seřízení   a   ošetření   kování   oken, Okna se běžným používáním a vlivem povětrnostních podmínek (změna teplot, vlhkost    Kování   v   moderních   oknech   a   dveřích   by   mělo   být   dle   výrobců   oken   a   dveří   pro správnou   funkci   1x   ročně   zkontrolováno,   seřízeno   a   promazáno   vhodným   prostředkem. Nedodržováním   těchto   zásad   dochází   k   mechanickému   poškození   kování   a   tím   i   ke zkrácení   jeho   životnosti,   ke   zhoršení   těsnících   vlastností   a   ke   snížení   bezpečnostních vlastností oken a dveří.    Včasným   odhalením   a   odstraněním   drobných   a   skrytých   závad   se   vyvarujete   pozdější finančně   náročnější   opravě   nebo   výměně   dílů   kování.   Zanedbání   servisu   a   údržby   oken a   dveří   dochází   k   nadměrnému   opotřebování   kování,   snížení   bezpečnosti   oken   a   dveří, netěsnosti a shoršení funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří.    V   případě   oken   starších   než   8   let   již   bývají   problémy   s   dodáním   náhradních dílů   kování.   V   případě,   že   již   potřebný   díl   není   k   dispozici,   jsme   schopni   jej nahradit    ekvivalentním    dílem    nebo    provádíme    kompletní    překování    novým typem kování.   Rozsah prováděných servisních prací: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování odstranění netěsnosti mezi rámem a křídlem seřízením výměna nevyhovujícího drážkového těsnění promazání kluzných částí kování seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky v případě uvolnění nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel nastavení aretační západky balkónových dveří srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování
Servis a oprava oken a dveří  - KalMont Litvínov FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ SERVISU