Profesionální přístup Garance sjednané ceny   605 421 978 Litvínov KalMont-Kalenda Jan zaluzie@kalmont.cz
FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ SERVISU SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ
Zajišťujeme odborný servis většiny používaných typů kování od renomovaných výrobců jako je Roto, Maco, Winkhaus, G-U, Siegenia, KFV, Schuring, Fuhr aj. Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že neznáte výrobce vašich oken či dveří. Moderní okna a dveře Vám mohou při správné údržbě sloužit několik desítek let, pokud budete dodržovat pravidelný odborný servis včetně seřízení a ošetření kování oken, Okna se běžným používáním a vlivem povětrnostních podmínek (změna teplot, vlhkost Kování v moderních oknech a dveřích by mělo být dle výrobců oken a dveří pro správnou funkci 1x ročně zkontrolováno, seřízeno a promazáno vhodným prostředkem. Nedodržováním těchto zásad dochází k mechanickému poškození kování a tím i ke zkrácení jeho životnosti, ke zhoršení těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří. Včasným odhalením a odstraněním drobných a skrytých závad se vyvarujete pozdější finančně náročnější opravě nebo výměně dílů kování. Zanedbání servisu a údržby oken a dveří dochází k nadměrnému opotřebování kování, snížení bezpečnosti oken a dveří, netěsnosti a shoršení funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří. V případě oken starších než 8 let již bývají problémy s dodáním náhradních dílů kování. V případě, že již potřebný díl není k dispozici, jsme schopni jej nahradit ekvivalentním dílem nebo provádíme kompletní překování novým typem kování. Rozsah prováděných servisních prací: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování odstranění netěsnosti mezi rámem a křídlem seřízením výměna nevyhovujícího drážkového těsnění promazání kluzných částí kování seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky v případě uvolnění nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel nastavení aretační západky balkónových dveří srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování
Servis a oprava oken a dveří  - KalMont Litvínov
Profesionální přístup Garance sjednané ceny   605 421 978 Litvínov KalMont-Kalenda Jan zaluzie@kalmont.cz
SERVIS OKEN A DVEŘÍ
Zajišťujeme odborný servis většiny používaných typů kování od renomovaných výrobců jako je Roto, Maco, Winkhaus, G-U, Siegenia, KFV, Schuring, Fuhr aj. Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že neznáte výrobce vašich oken či dveří. Moderní okna a dveře Vám mohou při správné údržbě sloužit několik desítek let, pokud budete dodržovat pravidelný odborný servis včetně seřízení a ošetření kování oken, Okna se běžným používáním a vlivem povětrnostních podmínek (změna teplot, vlhkost Kování v moderních oknech a dveřích by mělo být dle výrobců oken a dveří pro správnou funkci 1x ročně zkontrolováno, seřízeno a promazáno vhodným prostředkem. Nedodržováním těchto zásad dochází k mechanickému poškození kování a tím i ke zkrácení jeho životnosti, ke zhoršení těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří. Včasným odhalením a odstraněním drobných a skrytých závad se vyvarujete pozdější finančně náročnější opravě nebo výměně dílů kování. Zanedbání servisu a údržby oken a dveří dochází k nadměrnému opotřebování kování, snížení bezpečnosti oken a dveří, netěsnosti a shoršení funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří. V případě oken starších než 8 let již bývají problémy s dodáním náhradních dílů kování. V případě, že již potřebný díl není k dispozici, jsme schopni jej nahradit ekvivalentním dílem nebo provádíme kompletní překování novým typem kování. Rozsah prováděných servisních prací: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování odstranění netěsnosti mezi rámem a křídlem seřízením výměna nevyhovujícího drážkového těsnění promazání kluzných částí kování seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky v případě uvolnění nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel nastavení aretační západky balkónových dveří srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování
Servis a oprava oken a dveří  - KalMont Litvínov FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ SERVISU